August 28,2021

Windows 10: Wpis menu kontekstowego „Wyślij do” nagle pusty

by Kolbowicz Marek

Sprawdź, czy irytujące zjawisko występuje również na twoim komputerze. Na przykład kliknij prawym przyciskiem myszy plik obrazu na pulpicie lub w Eksploratorze Windows. W menu kontekstowym przejdź do polecenia Wyślij do i określ: Zamiast oczekiwanych miejsc docelowych (takich jak pulpit, dokumenty, odbiorcy poczty e-mail, folder skompresowany ZIP itp.) podmenu jest całkowicie puste lub zawiera tylko jeden wpis, który zwykle nie działa.

Nie możemy jeszcze powiedzieć, czy jedna z ostatnio rozpowszechnianych aktualizacji systemu Windows 10 jest winna i czy dotyczy tylko urządzeń niektórych producentów. Ale użytkownik opisał problem na forum. Udało nam się odtworzyć problem na pierwszym notebooku z systemem Windows 10 (urządzenie Lenovo), który znaleźliśmy w redakcji.

Rozwiązanie: Najpierw spróbuj normalnego restartu komputera. To często pomagało, jeśli takie błędy pojawiały się wcześniej.

Jeśli ponowne uruchomienie nie zadziałało, spójrz na folder, który działa jako folder „Wyślij do” w Twoim profilu użytkownika. Naciśnij skrót klawiaturowy klawisz Windows + R, wpisz shell: sendto (nie zawiera spacji) i naciśnij Enter. Pojawi się okno Eksploratora Windows z folderem SendTo. Są to mniej więcej cele skrótów, których można się spodziewać w obszarze Wyślij do w menu kontekstowym, prawda?

Typowa zawartość folderu SendTo $ ('. MagnificPopup'). MagnificPopup ({
typ: 'obraz'
});

Przyjrzyj się temu bliżej. Na przykład istnieją dwa skróty do Bluetooth. Przełącz się na szczegóły raz za pomocą widoku. Jeden z nich nazywa się „Bluetooth” z tekstem typu „Wyślij do Bluetooth”, a jeden ma symbol łącza o nazwie „Urządzenie Bluetooth” i typ „Link”.

Ten pierwszy (ten bez strzałki linku) wydaje się sprawiać problemy. Usuń to. Wykonanie polecenia usuwania przez Eksploratora może zająć kilka sekund. Na naszym urządzeniu Eksplorator Windows pokazywał klepsydrę przez około 30 sekund przed podjęciem działania. Jeśli usuwanie nie działa, ponieważ Eksplorator Windows zawiesza się, możesz również użyć wiersza poleceń: Naciśnij lub kliknij Start, wpisz cmd i otwórz wiersz poleceń. Teraz wpisz dokładnie ten jeden wiersz poleceń, który powinien otrzymać właściwy plik ze względu na zmienną% appdata%:

del% appdata% \ Microsoft \ Windows \ SendTo \ Bluetooth.SendToBluetooth

Uwaga: Jedyna spacja w poleceniu znajduje się bezpośrednio po del.

Okno konsoli wygląda mniej więcej tak po wpisaniu polecenia $ ('.MagnificPopup'). MagnificPopup ({
typ: 'obraz'
});

Naciśnij enter. W oknie konsoli nie dzieje się nic ekscytującego, ale jeśli otworzysz okno dostępne przez powłokę: sendto ponownie w Eksploratorze Windows lub zaktualizujesz je za pomocą F5, łącze Bluetooth powinno zniknąć. Następnie wróciliśmy do naszego urządzenia. Odesłanie do miejsc docelowych natychmiast się pojawiło.

Cele „wyślij do” mają wstecz $ ('. MagnificPopup'). MagnificPopup ({
typ: 'obraz'
});

Klucz rejestru: Przyczyną wymienionego objawu rzadko jest nieprawidłowy wpis w rejestrze systemu Windows. Nadal możesz sprawdzić, czy masz go z poprawną wartością. Uruchom edytor rejestru, klikając Start, wpisując regedit, klikając prawym przyciskiem myszy edytor rejestru i wybierając Uruchom jako administrator.

Przejdź do tej gałęzi w lewej połowie okna i kliknij na nią:

HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\SendTo

W większości systemów istnieje tylko jeden wpis typu «String» o nazwie «(Standard)», który ma następującą wartość: {7BA4C740-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}. Jeśli jej brakuje lub ma nieprawidłową wartość, utwórz ją lub dostosuj. Aby to zrobić, kliknij dwukrotnie wpis (Standard) w prawej połowie okna i odpowiednio zmień wartość. Jeśli go całkowicie brakuje, kliknij prawym przyciskiem myszy w prawej połowie okna, wybierz Nowy / Ciąg, nazwij wpis (Standard), a także nadaj mu poprawną wartość.

Wpis rejestru odpowiedzialny za SendTo $ ('. MagnificPopup'). MagnificPopup ({
typ: 'obraz'
});

Następnie uruchom ponownie komputer i ponownie sprawdź zawartość menu wysyłania. (forum PCtipp)

  • Kolbowicz Marek
  • August 28,2021

Leave a Reply