November 25,2021

Samouczek: Skonfiguruj poprawnie dysk twardy i SSD – tak to działa

by Kolbowicz Marek

Instalację i uruchomienie dysku twardego lub SSD można wykonać szybko w systemie Windows. Narzędziem jest „Zarządzanie dyskami”.

1. Uruchom „Zarządzanie dyskami” za pomocą kombinacji klawiszy Windows-X i kliknij pozycję menu „Zarządzanie dyskami”. Alternatywnie otwórz wiersz polecenia systemu Windows 10 za pomocą systemu Windows R. Wpisz diskmgmt.msc i potwierdź klawiszem Enter.

2. W górnej części interfejsu użytkownika możesz zobaczyć istniejące partycje dysku twardego z przypisanymi literami dysków w nawiasach. Najważniejszą informacją jest system plików, całkowita pojemność i wolne miejsce. Dolna część okna informuje o fizycznych urządzeniach napędowych.

3. Zarządzanie dyskami w systemie Windows jest zorganizowane w taki sposób, że kliknięcie prawym przyciskiem myszy na partycji lub na nieprzydzielonym obszarze otwiera menu kontekstowe. W zależności od sytuacji pojawiają się w nim inne polecenia. Kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzydzielony obszar dysku, wybierz „Nowy wolumin prosty” i kliknij „Dalej”. Windows sugeruje maksymalny możliwy rozmiar. Zaakceptuj je, jeśli nie chcesz dalej dzielić płyty. Kliknij „Dalej”, wybierz literę dysku, a następnie „NTFS” jako system plików. Potwierdź za pomocą OK".

4. Jeśli zapisujesz prywatne dane na swoim komputerze, których nie chcesz, aby inni użytkownicy widzieli, możesz je zebrać na osobnej partycji i uczynić niewidocznymi w następnym kroku. Teraz otwórz „Zarządzanie dyskami”. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy partycję, którą chcesz usunąć. Wybierz „Zmień literę dysku i ścieżkę” i kliknij „Usuń” w oknie, które się otworzy. Po potwierdzeniu ostrzeżenia przyciskiem „OK”, dysk nie jest już wyświetlany w Eksploratorze. Aby ponownie go wyświetlić, ponownie przejdź do „Zmień litery i ścieżki dysków” i kliknij „Dodaj”. Z reguły możesz od razu skorzystać z sugestii listowej z systemu Windows. Po kliknięciu „OK” napęd jest natychmiast ponownie dostępny w Eksploratorze.

5. Możesz także przypisać nową literę dysku do dysku w tym samym oknie. Aby to zrobić, po prostu kliknij „Zmień”. Teraz wybierz bezpłatny list i potwierdź wiadomość.

6. Aby sformatować niesformatowane, zewnętrzne urządzenie pamięci masowej USB na komputerze z systemem Windows 10 z systemem plików NTFS, otwórz „Zarządzanie dyskami”. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do komputera. Ignorujesz instrukcje z systemu Windows. Napęd pojawia się teraz na dole jako nowy nośnik danych. Niesformatowana pamięć jest wyświetlana w postaci ciągłego czarnego paska i jest oznaczona jako „Nie przypisana”. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na czarnym pasku i wybierz opcję „Nowy prosty wolumin…” w menu kontekstowym. Kliknij „Kreator tworzenia prostych woluminów”. Możesz pozostawić wszystkie domyślne ustawienia kreatora — w tym system plików NTFS. Przypisz nazwę do urządzenia pamięci USB. Rozpocznij formatowanie za pomocą „Zakończ”.

7. Zarządzanie dyskami w systemie Windows 10 nie nadaje się do niektórych zadań lub jest odpowiednie tylko w ograniczonym zakresie. Czy chcesz przenieść partycje czy usunąć partycje Linuksa? Następnie potrzebujesz narzędzia takiego jak Minitool Partition Wizard Free Edition (pobierz z https://de.minitool.com). Darmowy program oferuje wiele dodatkowych funkcji.

Wskazówka dotycząca czytania: Twój dysk SSD naprawdę jest tak szybki

Coraz więcej funkcji i wcześniej niezależnych programów przenosi się do aplikacji „Ustawienia” w systemie Windows 10. W Insider Preview 21H1 (stan na kwiecień 2021 r.) Microsoft odłożył teraz również zarządzanie dyskami twardymi i partycjami.

Otwórz aplikację „Ustawienia” za pomocą kombinacji klawiszy Windows-I i przejdź do „System -> Pamięć”. W prawym okienku kliknij link tekstowy „Zarządzaj dyskami i woluminami”. W kolejnym oknie możesz zobaczyć już skonfigurowane nośniki danych, tj. dyski twarde, dyski SSD, napędy CD/DVD oraz zewnętrzne nośniki danych. Klikając myszką na nośnik danych lub dysk, wyświetlasz przycisk „Właściwości”.

Spowoduje to przejście do dostępnych akcji: Możesz na przykład zmienić nazwy partycji, zmienić ich rozmiar, sformatować i usunąć. Kliknij „Eksploruj”, aby otworzyć eksplorator plików systemu Windows z wybranym dyskiem. Niektóre funkcje starego zarządzania dyskami nie są (jeszcze) dostępne w Podglądzie Insider, takie jak przypisywanie liter dysków. Prawdopodobnie wkrótce pójdą w ich ślady.

  • Kolbowicz Marek
  • November 25,2021

Leave a Reply