November 23,2021

Dostosuj profile sieciowe w systemie Windows 10

by Kolbowicz Marek

Możesz zmienić specyfikacje profilu sieciowego. Pokażemy Ci, jak to się robi.

System Windows 10 przypisuje profil sieci „Publiczny” do każdego nowego połączenia sieciowego. Oznacza to, że do odpowiedniego komputera mają zastosowanie określone środki ochronne: nie jest on wtedy widoczny dla innych urządzeń w tej samej sieci, a udostępnianie plików w tej sieci również nie jest możliwe. Jeśli integrujesz komputer z systemem Windows z godną zaufania siecią, na przykład z domową siecią WLAN lub siecią firmową, powinieneś zmienić profil sieci na „Prywatny”.

Możesz to zrobić, jeśli jesteś zalogowany na konto użytkownika, które ma uprawnienia administratora. Następnie kliknij symbol sieci lub WLAN w prawym dolnym rogu paska zadań, wybierz podłączoną sieć i kliknij „Właściwości”. W oknie, które się otworzy, wybierz opcję „Prywatny” w „Profil sieciowy”.

Jednak możesz teraz zmienić specyfikacje profilu, na przykład, ponieważ chcesz wymieniać pliki z innym komputerem w sieci publicznej lub odwrotnie, chcesz uniemożliwić dostęp do komputera innym urządzeniom w sieci domowej.

Aby to zrobić, otwórz ustawienia systemu Windows i przejdź do „Sieć i Internet”. W obszarze „Status” wybierz „Opcje udostępniania”. W tym miejscu można dostosować pewne ustawienia dla każdego profilu sieciowego. Na przykład, klikając symbol ze strzałką w dół, wybierz profil „Prywatny”. Tam możesz dezaktywować wykrywanie sieci i wyłączyć udostępnianie plików i drukarek, zaznaczając odpowiednią opcję. Zmienione ustawienia mają zastosowanie do profilu: Jeśli uniemożliwisz widoczność komputera w profilu „Prywatny”, pozostanie on również niewidoczny po połączeniu się z inną siecią, którą system Windows zaklasyfikuje jako prywatną.

Wskazówka: Zarządzaj profilami sieciowymi za pomocą NetSetMan

  • Kolbowicz Marek
  • November 23,2021

Leave a Reply