August 27,2021

Microsoft 365: Znacznie ulepszone funkcje udostępniania

by Kolbowicz Marek

Pod marką parasolową Microsoft 365 firma z Redmond łączy dużą liczbę aplikacji i usług, które zazwyczaj są ze sobą ściśle powiązane. Oczywiście warto poprawić udostępnianie wewnętrzne i zewnętrzne. A Microsoft to ogłosił. / ** / Udostępnianie jest ważniejsze niż kiedykolwiek Firma z Redmond przedstawiła innowacje w poście na blogu, w którym menedżer produktu Ankita Kirtim pisze, odnosząc się do minionych miesięcy Corony: „Współpraca jest ważną częścią pracy wirtualnej”. Ostatnio zmieniło się to „zasadniczo”: „więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej korzysta z aplikacji Microsoft 365, takich jak Teams, OneDrive i SharePoint, aby łączyć się z wewnętrznymi członkami zespołu w firmie oraz z zewnętrznymi współpracownikami”. W praktyce oznacza to, że okno dialogowe udostępniania pojawia się w ponad 40 obszarach platformy Microsoft 365 i jest używane około 400 milionów razy w miesiącu. Na tej podstawie grupa z Redmond zebrała informacje zwrotne, a także zarejestrowała dane na temat tego, jak ludzie się komunikują i współpracują. W przyszłości można wygodniej ustawić uprawnienia. Początkowo wpłynie to na szybkie autoryzacje i ustawienia linków. W pierwszym przypadku, po wybraniu funkcji udostępniania i wpisaniu imienia i nazwiska osoby lub adresu e-mail, użytkownicy otrzymują nowe menu rozwijane, w którym można wybrać poziom autoryzacji dostępu (edycja i „tylko do odczytu”). W tym menu można również uzyskać dostęp do ustawień łącza, w którym można dostroić udostępnianie. / *

  • Kolbowicz Marek
  • August 27,2021

Leave a Reply