November 19,2021

Asystent Google: „Sprawdź połączenie i spróbuj ponownie”

by Kolbowicz Marek

Jeśli podczas początkowej konfiguracji lub podczas normalnego korzystania z Asystenta Google pojawi się komunikat o błędzie „Sprawdź połączenie i spróbuj ponownie”, niekoniecznie musi to być spowodowane wadliwym połączeniem internetowym.

W tym konkretnym przypadku jako przyczynę problemu można również wykluczyć błędną konfigurację urządzenia lub niezgodność aplikacji. Nie pomaga też wyczyszczenie pamięci podręcznej aplikacji lub zresetowanie urządzenia. Więc co może być winą?

Krótko mówiąc: jeśli pojawi się komunikat o błędzie „Sprawdź połączenie i spróbuj ponownie”, spróbuj zmienić adresy „dom” i „praca” zapisane w Mapach Google. Brzmi dziwnie, ale prowadzi do sukcesu.

Zauważono, że adres zapisany pod etykietą „praca” nie mógł zostać usunięty. Dzięki danym przechowywanym w „Home” było to jednak możliwe bez żadnych problemów. Adres służbowy można jednak zmienić.

Kolejna próba skonfigurowania Asystenta Google przebiegła bezproblemowo. Błąd można wyraźnie powiązać z kontem Google podłączonym do smartfona. Z innym kontem Asystent Google mógł być aktywowany na tym samym smartfonie bez żadnych problemów, podczas gdy urządzenie resetujące ponownie pokazało błąd, gdy tylko zostało połączone z kontem, na którym błąd wystąpił po raz pierwszy.

Częstość występowania tego błędu jest trudna do przewidzenia. W każdym razie rozwiązania tego komunikatu o błędzie są wyszukiwane na anglojęzycznym, a także na niemieckim forum Google. W tym ostatnim było już zawiadomienie o zmianie adresu. Pokazuje, że komunikat o błędzie pojawia się również w połączeniu z innymi usługami Google i możliwe, że problemy z nimi można również rozwiązać, zmieniając adresy „praca” i „dom” przechowywane w Mapach Google.

Biuletyn ZDNet

  • Kolbowicz Marek
  • November 19,2021

Leave a Reply