November 24,2022

Aplikacja MeteoSwiss z nowymi funkcjami pogodowymi

by Kolbowicz Marek

Zmiany powietrza są teraz również wyświetlane $ ('. MagnificPopup'). MagnificPopup ({
typ: 'obraz'
}); Wraz z nadejściem zimowego sezonu smogowego Federalny Urząd Meteorologii i Klimatologii MeteoSwiss rozszerza swoją ofertę o „Aplikację MeteoSwiss” o informacje na temat aktualnej jakości powietrza. W ramach współpracy z Federalnym Urzędem ds. Środowiska (FOEN) i Szwajcarskim Towarzystwem Ekspertów ds. Higieny Powietrza (Cercl’Air) obecne stężenia drobnego pyłu, ozonu i dwutlenku azotu są obecnie dostępne w całej Szwajcarii.

Odpowiedni wskaźnik zanieczyszczenia powietrza można znaleźć za kafelkiem «Zdrowie» na ekranie głównym. Tutaj na mapie pokazana jest jakość powietrza w całej Szwajcarii. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zanieczyszczenia powietrza, źródeł zanieczyszczenia powietrza i ich skutków zdrowotnych, wystarczy kliknąć odpowiedni kanton. Spowoduje to otwarcie „aplikacji airCHEck”.

Współpraca specjalistycznych agencji Konfederacji z kantonami

Dane są gromadzone przez federalne i kantonalne sieci monitorujące i pokazują wskaźnik zanieczyszczenia powietrza jako miarę całkowitego zanieczyszczenia, a także zanieczyszczenia spowodowane przez drobny pył, ozon i dwutlenek azotu. Informacje te są aktualizowane co godzinę.

Aplikacja MeteoSwiss jest dostępna w języku niemieckim, francuskim, włoskim i angielskim i jest obsługiwana przez systemy operacyjne Android, iOS i Windows.

  • Kolbowicz Marek
  • November 24,2022

Leave a Reply