June 14,2022

Aktualizacja dla twórców: Zdefiniuj standardowe aplikacje i prywatność po konfiguracji

by Kolbowicz Marek

Jak kolega Salvisberg szczegółowo opisał tutaj, Windows 10 resetuje niektóre ustawienia do wartości domyślnych po Aktualizacji twórców, niezależnie od tego, jak je wcześniej skonfigurowałeś. Z jednej strony dotyczy to standardowych aplikacji (np. do muzyki, zdjęć itp.), a z drugiej strony ustawień prywatności (które teraz opiszemy bardziej szczegółowo). Punkty te można teraz znaleźć w nowych miejscach.

Aplikacje standardowe

Tutaj definiujesz standardowe aplikacje $ ('. MagnificPopup'). MagnificPopup ({
typ: 'obraz'
});

Wpisz klawisz Windows + i, aby otworzyć menu ustawień. Kliknij Aplikacje. Teraz wybierz pozycję Aplikacje standardowe. Teraz zdefiniuj typ pliku, który chcesz otworzyć za pomocą którego programu.

Ustawienia prywatności

Tutaj znajdziesz ustawienia prywatności $ ('. MagnificPopup'). MagnificPopup ({
typ: 'obraz'
});

Wpisz klawisz Windows + i, aby otworzyć menu ustawień. Kliknij Prywatność. Teraz kliknij punkt po punkcie i sprawdź, które ustawienia mogły zostać zresetowane po aktualizacji i dostosuj ustawienia. Od czasu aktualizacji twórców zostało wyjaśnione stosunkowo dokładnie, czym są poszczególne punkty. W przeciwnym razie możesz znaleźć bardziej szczegółowe instrukcje tutaj.

  • Kolbowicz Marek
  • June 14,2022

Leave a Reply